Over ons

Onze afdeling psychiatrie richt zich op diagnostiek en behandeling van psychiatrische klachten. We zijn met name gespecialiseerd in de combinatie van  psychiatrische ziekte en lichamelijk lijden en de behandeling van psychiatrische klachten rond de zwangerschap.

  • De klinische afdeling psychiatrie biedt crisisinterventie en kortdurende behandeling op een gesloten afdeling met 26 bedden.
  • De polikliniek biedt naast de poliklinische behandeling door de psychiaters ook poliklinische begeleiding door sociaal-psychiatrische verpleegkundigen
  • Daarnaast is er ook psychiatrische Intensieve Thuiszorg (PIT) beschikbaar
  • De consultatieve functie voor de rest van het ziekenhuis wordt ondersteund door consultatief psychiatrisch verpleegkundigen
  • We participeren in de POP-poli, een polikliniek voor vrouwen met psychische klachten voor, tijdens en/of na de zwangerschap
  • Op kleinere schaal wordt er ambulante therapie gegeven, zowel individueel als groepsgewijs

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basis-GGz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Dit betreft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut. Bekijk statuut:

Wilt u een afspraak maken of heeft u vragen?

Polikliniek Psychiatrie
(040) 888 98 41

Routebeschrijving