Sociaal psychiatrisch verpleegkundigen

De sociaal psychiatrisch verpleegkundige (SPV) biedt behandeling en begeleiding van uw psychiatrische problemen. Daarbij wordt gekeken naar uw functioneren binnen uw leefomgeving. De gesprekken vinden plaats op de polikliniek psychiatrie van Máxima Medisch Centrum.

Uw psychiater bepaalt of u Sociaal Psychiatrische Behandeling krijgt. Bijvoorbeeld als u extra ondersteuning nodig heeft om een opname op de PAAZ te voorkomen of te verkorten, of als nazorg na opname of ter overbrugging naar zorg elders.

De SPV kan als uw eerste aanspreekpunt van uw behandeling fungeren. Uw psychiater is echter hoofdbehandelaar en bepaalt het (medicatie)beleid. De SPV heeft regelmatig overleg met uw behandelaar.

Lees verder in de folder:

Wilt u een afspraak maken of heeft u vragen?

Polikliniek Psychiatrie
(040) 888 98 41

Routebeschrijving