Pit-verpleegkundigen

Psychiatrische Intensieve Thuiszorg (PIT) is een vorm van tijdelijk ondersteunende thuiszorg voor cliënten met psychiatrische problemen. In uw eigen omgeving wordt ondersteuning geboden die u nodig heeft om weer zelfstandig te kunnen functioneren. De PIT wordt gegeven door een psychiatrisch verpleegkundige van de afdeling psychiatrie van het Máxima Medisch Centrum.

De verpleegkundige bezoekt u doorgaans 1 à 2 keer per week, met een maximum van 12 weken. Hierna wordt de PIT beëindigd.

Uw psychiater bepaalt of u PIT krijgt. Dit kan het geval zijn als u bijvoorbeeld extra ondersteuning nodig heeft om een opname op de PAAZ te voorkomen of te verkorten, als nazorg of ter overbrugging naar zorg elders.

Lees verder in de folder:

Wilt u een afspraak maken of heeft u vragen?

Polikliniek Psychiatrie
(040) 888 98 41

Routebeschrijving