Zwangerschap en het krijgen van een kind worden in het algemeen als vreugdevol ervaren. Er zijn echter vrouwen die niet kunnen genieten van het krijgen van een
kind, angstig zijn of zelfs in de war raken.
Vroeger was er vooral aandacht voor psychische klachten die na de bevalling optraden. De bekendste voorbeelden hiervan zijn de postpartum depressie en de postpartum psychose. Psychiatrische stoornissen komen echter net zo vaak voor tijdens de zwangerschap als na de bevalling.

Depressieve klachten tijdens of na de bevalling komen relatief vaak voor. De verschijnselen van een depressie tijdens de zwangerschap en in het kraambed verschillen niet veel van een ‘gewone’ depressie.
De postpartum psychose is een ernstige psychiatrische aandoening maar de kans dat een vrouw in de eerste maand na de bevalling psychotisch wordt, is nog steeds klein.

Behandeling
De behandeling van psychiatrische stoornissen tijdens de zwangerschap of in het kraambed verschilt in principe niet van behandelingen buiten deze periode. Wel moeten er andere afwegingen gemaakt worden rond het innemen van medicijnen omdat deze via de moederkoek en de borstvoeding doorgegeven worden aan het kind.

Afdeling psychiatrie MMC
Onze afdeling participeert in de POP-poli, een polikliniek voor vrouwen met psychische klachten voor, tijdens en/of na de zwangerschap. De klinische afdeling is speciaal ingericht voor de opvang van zwangere vrouwen of onlangs bevallen moeders met psychiatrische klachten. Er is een babykamer waar een baby verzorgd kan worden.

De Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie ( www.nvvp.net) biedt  betrouwbare informatie over veel psychische aandoeningen. Voor onze website hebben we een selectie gemaakt: aandoeningen die veel voorkomen in de ziekenhuispsychiatrie.

Wilt u een afspraak maken of heeft u vragen?

Polikliniek Psychiatrie
(040) 888 98 41

Routebeschrijving