Iedereen voelt zich wel eens lusteloos, neerslachtig of in de put. Het kunnen heel normale gevoelens zijn, passend bij tegenvallers of problemen in het leven die iedereen heeft. Vaak gaat het hierbij om gevoelens die enkele uren of enkele dagen duren. Echter, als deze gevoelens tenminste gedurende een paar weken het grootste deel van de dag bestaan en men zich niet meer over de somberheid heen kan zetten, dan spreken we van een depressie.
Een depressie is een ziekte. Depressie komt bij veel mensen voor. Tien procent van de mannen en twintig procent van de vrouwen zullen in hun leven een depressie doormaken. Een depressie kan op alle leeftijden vóórkomen. Zowel oudere als jonge mensen kunnen er last van hebben. In sommige families komen depressies vaker voor. In die families bestaat er een grotere kwetsbaarheid voor depressies.

Behandeling
De depressie behoort tot de goed behandelbare psychiatrische ziekten. Verreweg het grootste deel van de behandelingen bij depressies heeft een gunstig effect. In aanvang, bij lichte depressies, kan worden volstaan met voorlichting en begeleiding, door de huisarts of een praktijkondersteuner. Als een depressieve stoornis na 3 maanden op die manier niet verbetert, is intensievere behandeling aangewezen.
Antidepressiva zijn de belangrijkste medicijnen die bij de behandeling van de depressie worden gebruikt. Er zijn veel soorten antidepressiva, die onderling vooral verschillen in mogelijke bijwerkingen. Antidepressiva leiden bij meer dan de helft van de depressieve patiënten tot een aanzienlijke vermindering van de depressieve verschijnselen. Hierbij geldt dat het effect groter is naarmate de depressie ernstiger is. Deze effecten zijn overigens niet altijd meteen merkbaar. Het duurt over het algemeen 2 tot 4 weken voor de depressieve symptomen verminderen.

Bron: de patiënteninformatie (cop. 2015) over depressie van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie ( www.nvvp.net).
De NVVP biedt  betrouwbare informatie over veel psychische aandoeningen. Voor onze website hebben we een selectie gemaakt: aandoeningen die veel voorkomen in de ziekenhuispsychiatrie.

Wilt u een afspraak maken of heeft u vragen?

Polikliniek Psychiatrie
(040) 888 98 41

Routebeschrijving